Zaznacz stronę

Wydziałowy Koordynator Filozofii i Coachingu Filozoficznego

Dr Marcin Pietrzak

Dyżury:

Wtorek 8:45-9:45 s 326 Collegium Civitas
Czwartek 8:00 – 9:00 Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych (Oleska 48)

Kontakt: mpietrzak@uni.opole.pl