Rekrutacja 2015/2016


Data dodania: 2015-10-20 09:52:30

Kliknij baner

W roku akademickim 2015/2016 prowadzimy rekrutację na:

+ więcej

Archiwizacja prac dyplomowych w APD


Data dodania: 2015-09-30 00:00:00

Wszystkim studentom III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich przypominamy o nowych zasadach archiwizacji prac w APD. Prace muszą być składane zgodnie z instrukcją: pobierz plik.

+ więcej

Ocena jakości kształcenia


Data dodania: 2015-07-12 10:40:51

Zapraszamy tegorocznych absolwentów do wzięcia udziału w ocenie jakości kształcenia. Pod adresem http://uni.opole.pl/jakosc  znajdują się szczegółowe informacje na temat tego badania.

+ więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesny człowiek: pielgrzym czy włóczęga?


Data dodania: 2015-07-01 08:20:20

Zapraszamy na konferencję "Współczesny człowiek: pielgrzym czy włóczęga?", 24 września 2015 Opole.

„Pielgrzym” i „włóczęga” potraktowani jako figury ludzkiego losu wskazują na ten jego aspekt, który wiąże się z wędrówką. Pielgrzym podejmuje ją w nadziei dojścia do wyznaczonego celu, włóczęga dla niej samej. Figura pielgrzyma mieści się dobrze w tradycyjnych obrazach świata, w których dane są drogowskazy i punkty orientacyjne. Figura włóczęgi pasuje do obrazów świata późnej nowoczesności pozbawionej stałych punktów odniesienia. Nie wydaje się, by z faktu dominacji współcześnie figury włóczęgi, pielgrzym został pozbawiony swojej mocy obrazowania. Jakie drogowskazy spotyka dziś pielgrzym w trakcie swojej wędrówki? Czy pośród nich znajdują się także drogowskazy filozoficzne? Jak włóczęga radzi sobie bez zewnętrznych norm, które wcześniej organizowały ludzkie życie? Czego się trzyma? Te i podobne pytania stanowią punkt wyjścia do rozważań nad obrazami świata, tożsamością, wolnością oraz miejscem tradycyjnych systemów wartości we współczesnym świecie. Do ich podjęcia zapraszamy doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie abstraktów, 300-500 słów, do 25 lipca 2015 na adres e-mail: mzolud@gmail.com. Zainteresowanych publikacją pokonferencyjną prosimy o przesyłanie gotowych tekstów wystąpień do 20 września 2015 roku. Najlepsze z nich zostaną opublikowane w piątym numerze „Tekstoteki Filozoficznej".

+ więcej

Prof. Adam Grobler - zmiana adresu strony www


Data dodania: 2015-06-07 22:56:06

Wszelkie informacje i materiały dydaktyczne publikowane przez prof. Adama Groblera od dnia 8.06 będą dostępne pod nowym adresem: grobler.artus.net.pl.


+ więcej

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej - Ogólnopolski protest


Data dodania: 2015-06-05 19:19:52

Zawiadamiamy, że Instytut Filozofii podjął decyzję o przystąpieniu do protestu środowiska akademickiego. Sprzeciwiamy się decyzjom prowadzącym do kryzysu szkolnictwa wyższego w Polsce. Zostaliśmy zmuszeni do podjęcia protestu, gdyż polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatnich latach prowadzi do marnotrawienia potencjału naukowego pracowników, studentów i doktorantów. Brak prawdziwego dialogu społecznego ze środowiskiem naukowym skłania nas do podjęcia zdecydowanych kroków.

Sprzeciwiamy się:

·  skrajnemu niedofinansowaniu polskiej nauki;
·  absurdalnej biurokratyzacji życia naukowego;
·  bierności ministerstwa wobec skutków niżu demograficznego na uniwersytetach.

Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań antykryzysowych w celu ratowania polskiej nauki.

+ więcej

Zapraszamy na konferencję: Filozofia literacka Witolda Gombrowicza


Data dodania: 2015-05-20 07:34:57

Zapraszamy na "I Ogólnopolską Konferencję Naukową: Filozofia literacka Witolda Gombrowicza". Konferencja odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015, w Collegium Civitas UO.

Program konferencji: pobierz plik.

Więcej informacji na stronie http://unikonferencje.pl/konferencja/konf-3yzy2aty5y .
+ więcej

Piastonalia 2015 - dni rektorskie


Data dodania: 2015-05-12 10:04:43

Z okazji Studenckiej Wiosny Kulturalnej "Piastonalia 2015" prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Marek Masnyk, ogłasza w dniu 18 maja 2015 r. godziny rektorskie od 12.00 a dni 19 i 20 maja 2015 r. wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów naszej Uczelni.

Ze względu na zmianę terminu „Piastonaliów 2015" z czwartku i piątku (tak jak zatwierdzono w Organizacji Roku Akademickiego 2014/2015) na wtorek i środę, zajęcia semestru letniego w poniedziałek 15 czerwca będą odbywały się według planu na środę, a zajęcia we wtorek 16 czerwca tak, jak przewiduje plan zajęć na ten dzień tygodnia (wtorek).


+ więcej

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne w Muzeum Śląska Opolskiego


Data dodania: 2015-05-12 09:42:04

Zapraszamy na kolejne Otwarte Seminarium Polskiego Towarzystwa Filozoficznego! W piątek, 15 maja 2015 roku, o godz. 19.15, w sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego, wejście od ul. Muzealnej wykład pt:

Maja, czyli zasłona ułudy i majaki senne za dnia. Refleksje na kanwie filozofii Artura Schopenhauera

wygłosi:

dr hab Henryk Benisz, prof. UO


+ więcej

GLLI zaprasza na wykład prof. Jacka Malinowskiego


Data dodania: 2015-05-11 06:43:30

Grupa Logiki, Języka i Informacji zaprasza na wykład otwarty!

Zapraszamy na wykład

Logiki niemonotoniczne – motywacje, przykłady, zastosowania, 

który wygłosi

prof. dr hab. Jacek Malinowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa).

Wykład organizowany przez Grupę Logiki, Języka i Informacji odbędzie się 12 maja (wtorek) 2015r. o godz. 12:30 w sali nr 15 w gmachu Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego (ul. Katowicka 89).
 
Więcej szczegółów dotyczących spotkania i Grupy Logiki można znaleźć na stronie internetowej GLLI.


+ więcej

Strona 1 z 34


Uniwersytet Opolski

Instytut Filozofii

ul. Katowicka 89,
45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-90,
e-mail: filozofia@uni.opole.pl

dol