Zapraszamy na studia filozoficzne!


Data dodania: 2014-10-30 21:37:16


Zapisz się na studia!!! 
(kliknij banery poniżej, może będzie to początek przygody z filozofią)+ więcej

AMERICAN AND EUROPEAN VALUES X


Data dodania: 2014-09-16 07:52:28

W środę 17 września rozpoczyna się kolejna konferencja z cyklu AMERICAN AND EUROPEAN VALUES - PHILOSOPHY IN THE TIME OF ECONOMIC CRISIS.

Szczegółowy program na stronie http://www.aaev.uni.opole.pl/ . Zapraszamy do udziału w konferencji!+ więcej

Stypendium Ministra dla doktorantów - terminy!


Data dodania: 2014-09-16 07:41:55

Uwaga! Doktoranci, którzy zamierzają złożyć wniosek o stypendium Ministra muszą pamiętać o konieczności zaopiniowania go przez Radę Wydziału. Oznacza to, że choć formalnie termin składania wniosków upływa 30.09.2014, to faktycznie muszą zostać one złożone w dziekanacie przed najbliższym posiedzeniem Rady Wydziału, które odbędzie się 23.09.14.
+ więcej

Zintegrowane doradztwo filozoficzne - informacje


Data dodania: 2014-08-27 08:10:53

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr hab. Grzegorzem Francuzem na temat nowej specjalności na studiach filozoficznych drugiego stopnia: http://tekstotekafilozoficzna.pl/wydarzenia/

+ więcej

Drugi kierunek na UO bezpłatny!


Data dodania: 2014-07-17 11:30:45

Uniwersytet Opolski odstępuje od pobierania opłat za studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych. Senat Uniwersytetu Opolskiego z satysfakcją przyjmuje rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 5 VI 2014 r., który uznał przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów za niezgodny z Konstytucją RP. Podzielamy opinię Trybunału Konstytucyjnego, że studia stacjonarne należą do zakresu podstawowej działalności publicznych szkół wyższych i powinny być bezpłatne.

Mimo, że zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy wchodzą w życie z dniem 30 IX 2015 r., Senat Uniwersytetu Opolskiego rekomenduje rektorowi skorzystanie z przysługujących mu uprawnień do podjęcia decyzji o rezygnacji z pobierania opłat za drugi i kolejne kierunki studiów już w latach akademickich 2013/2014 i 2014/2015.

Zapraszamy na studia!

+ więcej

Informacje dotyczące rekrutacji


Data dodania: 2014-07-16 13:09:43

Wszelkie informacje związane z rekrutacją można uzyskać osobiście w następujących terminach:
  • 23-27 czerwca między godz. 11:00 a 12:00 w pok. 325 oraz
  • 30 czerwca, 1-4 lipca między godz. 12:00 a 13:00 w pok. 322.

Zapraszamy!

+ więcej

Otwarcie Pogadalni Filozoficznej


Data dodania: 2014-07-16 09:02:1714 maja 2014 roku w Instytucie Filozofii w budynku Collegium Civitas otwarto drzwi nowej instytucji pożytku publicznego w naszym mieście
- Pogadalni Filozoficznej.

Pogadalnia jest miejscem gdzie nieodpłatnie można skorzystać z ożywczych własności sokratejskiego dialogu. Nasza oferta jest skierowana zarówno do tych, którzy czują się pogubieni, mają problem z poczuciem sensu życia i potrzebują rozmowy, by poukładać swoje własne priorytety, jak i tych, którzy uważają, że mają pomysły lepsze od innych i chcieliby wzbogacić myślenie profesjonalnych filozofów. Idea filozoficznego doradztwa skierowana jest do osób zdrowych, przez co bliższa jest idei treningu życiowego (life coaching) niż terapii psychologicznej.

+ więcej

Zachęta do filozofii


Data dodania: 2014-06-11 22:53:02

Prof. Adam Grobler zachęca do studiowania filozofii w każdym wieku...
+ więcej

Ochrona własności intelektualnej dla studentów II i III roku


Data dodania: 2014-06-06 10:42:30

12 czerwca 2014 o godzinie  18:00 w sali 106 Collegium Civitas odbędą się zajęcia z Ochrony własności intelektualnej.

Zajęcia są przeznaczone dla studentów drugiego i trzeciego roku. Obecność obowiązkowa. 

+ więcej

Studia Podyplomowe - korekta planu zajęć


Data dodania: 2014-05-20 14:46:47

Słuchaczy Studium Podyplomowego prosimy o zapoznanie się z najnowszymi zmianami w planach zajęć: pobierz plik
+ więcej

Strona 1 z 30


Uniwersytet Opolski

Instytut Filozofii

ul. Katowicka 89,
45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-90,
e-mail: filozofia@uni.opole.pl

dol