Zaznacz stronę

POKÓJ: 322, budynek Collegium Civitas

TELEFON: (+48) (77) 452-74-92

E-MAIL: piotrles1@wp.pl

Tematyka badań:

Prowadzę badania w takich dziedzinach jak filozofia nauki, epistemologia ewolucyjna, filozofia umysłu, teoria percepcji. Oto przykład pytań na jakie poszukuję odpowiedzi w swoich pracach. Zagadka, która niepokoi mnie od czasów liceum to problem sposobu istnienia kolorów. Czy barwy tkwią w przedmiotach czy też są jedynie wytworem naszego umysłu? Ale co to jest umysł? Niestety żadna z prostych odpowiedzi nie jest zadowalająca, a stawiając jedno pytanie filozoficzne, nieuchronnie wplątujemy się w kolejne…. Interesującego sposobu radzenia sobie z zagadkami filozoficznymi dostarcza według mnie epistemologia ewolucyjna. Przykład zastosowania tej metody można znaleźć tutaj:

Na gruncie filozofii nauki interesują mnie przede wszystkim zagadnienia związane z teorią obserwacji. Jak opisywać obiektywność wiedzy empirycznej? Jak rozumieć tezę o uteoretyzowaniu obserwacji? Jaka jest rola percepcji w uzasadnianiu twierdzeń w naukach empirycznych?

Edukacja i praca:

Jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, gdzie od początku wykazywałem skłonności filozoficzne, doprowadzając skutecznie do frustracji wielu znakomitych nauczycieli. Studia filozoficzne skończyłem na KUL-u w 1991 i zaraz potem przeszedłem nauczycielski chrzest bojowy, ucząc filozofii i etyki w opolskich liceach, I Liceum Społecznym, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych oraz II Liceum Ogólnokształcącym. Od roku 1994 zarabiałem na życie jako dziennikarz TV Polonia 1 i radia Plus Opole. Od października 2000 pracowałem jako adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wciąż prowadzę wykłady oraz ćwiczenia z epistemologii. Od roku 2008 jestem zatrudniony w Instytucie Filozofii UO. Mam żonę i trzech synów.

Publikacje:

1. Uwierzyć w kapitalizm? Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II Ethos 1990, 3/4 (11-12) s. 472-475.
2. Praktyczny relatywizm P. K. Feyerabenda, Roczniki Filozoficzne KUL 1995(43)
3. Pojęcie obiektywności w filozofii nauki K.R. Poppera, Roczniki Filozoficzne KUL 1996(46)
4. Naturalistyczny ewolucjonizm czy normatywna epistemologia wiedzy naukowej? Analiza popperowskiego pojęcia obiektywności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego 1998(12)
5. Obiektywność prawdy w filozofii K.R. Poppera, Ruch Filozoficzny 2001(1)
6. Obiektywność i metafizyka w filozofii K.R.. Poppera, [w:] Od „śmierci Boga” do „śmierci człowieka”. Rodowody, konteksty, destrukcje we współczesnej myśli filozoficznej, red. Jan Krasicki, Stanisław Kijaczko, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001, s. 109-130
7. Prawda i wolność. Dwa spojrzenia. [w:] Wielkość i piękno filozofii, red. J. Lipiec, Collegium Columbinum, Kraków 2003, s. 533-542.
8. Schemat prób i eliminacji błędów jako najogólniejsza struktura racjonalności, [w:] Oblicza racjonalności, red. Z. Ambrożewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 63-78.
9. Spostrzeganie barw w świetle epistemologii ewolucyjnej, Ruch Filozoficzny 2006(1)S.81-91
10. Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy w filozofii Karla R. Poppera w: Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy, dobra i piękna, w: Gazda Jadwiga, Morszczyński Wojciech (red.), Kraków 2007, s. 91-101
11. Umysł na gruncie epistemologii ewolucyjnej, czasopismo internetowe, Filozoficznie.pl. wiosna 2007, ISSN 1897 0311
12. Empiryczny status stanów rzeczy, Internetowe archiwum konferencji Aporie ontologii sytuacji, Pobierowo 2007, http://ramzes.umcs.lublin.pl/~bilat/page2.htm
13. Zwierzęta racjonalne. Jakiej antropologii potrzebuje współczesna demokracja? w: Filozoficzne korzenie Europy, red. S. Kijaczko, J. Krasicki, Opole 2008
14. Falsyfikowalność jako kryterium demarkacji. W: Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych 3, Pogranicza nauki. Protonauka-paranauka-pseudonauka, Lublin 2009, s. 23-36
15. Causality Naturalised? w: Beyond Description. Naturalism and Normativity,  Talmond-Kaminski M. Miłkowski (eds.) College Publications, volume 13, March 2010, s. 289-300

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • epistemologia
  • filozofia umysłu
  • historia filozofii
  • translatorium

 

FILOZOFIA

 
 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Plan zajęć ogólnouczelnianych w Instytucie Filozofii (AKTUALIZACJA)

16:30 - 17:15 (1 Collegium Pedagogicum) Bajki filozoficzne - prof. dr hab. Iwona...

Obowiązkowe szkolenie dla I Filozofii i I Coachingu filozoficznego

Drodzy studenci pierwszych lat, 10 października od 14:00 do 16:00 w Studenckim Centrum Kultury...

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...