Nowożytne podejście do ciała traktowanego ściśle mechanicystycznie należy już do przeszłości. Dziś przyjmuje się, że człowiek jest psychosomatyczną całością; psyche i soma współistnieją i tworzą system nierozerwalnych zależności. Stanowią także dwa istotne wymiary tożsamości osobowej. Stąd też stajemy przed dużą trudnością, gdy chcemy uczynić przedmiotem namysłu samo ciało – pozbawiamy je niezbędnego dopełnienia. Gdy jednak zdecydujemy się to zrobić, pojawia się kolejna trudność. Czym innym jest przecież ciało jako przedmiot refleksji filozoficznej, czym innym jako przedmiot działań artystycznych a jeszcze czym innym jako przedmiot ujęty z perspektywy współczesnej kognitywistyki, biologii czy medycyny. Słusznie utrzymują fenomenologowie, że nie można mówić o ciele w ogóle, ciele jako takim, bo ciało jest zawsze czyjeś – moje, twoje bądź jego/jej. A jak widzą tę kwestię przedstawiciele innych szkół filozoficznych? Co istotnego dostrzega się w ciele z perspektywy kognitywisty, psychologa, socjologa, kulturoznawcy, antropologa czy językoznawcy? Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do dyskusji o ciele jako jednym z ważniejszych elementów konstytutywnych tożsamości. Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów w następujących obszarach problemowych:

  1. Znaczenie ciała w budowaniu tożsamości
  2. Ciało a władza
  3. Ciało a współczesna technologia
  4. Postawy wobec ciała w religiach
  5. Ciało i cielesność w kulturze (masmedia, reklama, film, literatura)
  6. Językowe aspekty ciała i cielesności
  7. Wirtualne ciało/ciała
  8. Problematyka gender
  9. Zagadnienie ucieleśnienia we współczesnej kognitywistyce i filozofii umysłu
  10. Bioetyczne aspekty cielesności

Jesteśmy otwarci na inne propozycje łączące problematykę ciała z problematyką tożsamości.

Tożsamość w (prze)budowie 3. Ciało i cielesność