Zaznacz stronę

Podstawowa informacja jest taka, że koordynatorem kierunkowym dla Coachingu filozoficznego i Filozofii jest dr Marcin Pietrzak. Rolą koordynatora jest zarządzanie przebiegiem procesu dydaktycznego prowadzonego przez Katedrę Filozofii. Zwracacie się do niego m.in. o zaopiniowanie wniosków o ITS, IPS, zaopiniowanie wniosków o wpisy warunkowe. Do koordynatora kierujecie też wszystkie wnioski związane programem studiów, trudnościami związanymi z przeprowadzanymi zajęciami itp. Koordynator dyżuruje dwa razy w tygodniu: raz w Collegium Civitas (wtorek 8:45-9:45 p. 323) i raz w Dziekanacie (czwartek 8:00 – 9:00).