Zaznacz stronę
 

Coaching filozoficzny – Program studiów

Coaching filozoficzny – opis kierunku i efekty kształcenia

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym
towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę
umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.
J.D. Rockefeller

 

W co wierzymy?

Wierzymy w głęboką synergię metod coachingu z mądrością starożytnej, jak i współczesnej filozofii. Tam, gdzie kończy się coaching, filozofia wyciąga do nas rękę. Ujmując prościej: coaching zabiera nas do wyznaczonego celu, filozofia natomiast pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: co dalej? Biorąc z tych dwóch dziedzin to, co najlepsze zarówno w ich teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze, otrzymujemy drogę do lepszego rozumienia innych, a przede wszystkim samego siebie.

Co dziś się liczy w życiu i biznesie?

Podobnie jak w biznesie, tak i w życiu liczy się coś więcej niż tylko dokument z logiem uniwersytetu potwierdzający wyższe wykształcenie. Liczą się zdolności interpersonalne, inteligencja emocjonalna pozwalająca rozpoznać, co w danym momencie dzieje się z drugim człowiekiem oraz wiedza wykraczająca poza specjalizację w jednym wąskim obszarze. Wymienione umiejętności pozwalają nawiązywać zdrowe relacje, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, a także ułatwiają odnalezienie swojego wyjątkowego miejsca na rynku pracy.

Co to jest coaching?

Coaching jest dziś terminem często używanym niewłaściwie. Internet zalany jest mówcami tytułującymi się jako coache. Nadużywają oni tego terminu do określenia swojej pozycji zawodowej i usług, które z coachingiem dzielą wyłącznie wspólną nazwę. Tymczasem najczęściej zajmują się motywowaniem i wyznaczaniem celów za klienta – co jest charakterystyczne dla mentoringu i innych pokrewnych dziedzin.

Podczas coachingu klient zabiera coacha w podróż po swoich marzeniach, oczekiwaniach, czasem także obawach.

Zadaniem coacha jest bycie „głosem w tle” – poprzez umiejętnie zadawane pytania coach towarzyszy klientowi w przekuwaniu jego marzeń w konkretny cel oraz w odkrywaniu wewnętrznej siły do zmian, z której dotychczas mógł nawet nie zdawać sobie sprawy.

Co będzie wyróżniać absolwenta?

Coaching filozoficzny zapewnia nie tylko dostęp do szerokiej wiedzy, ale daje także możliwość skonfrontowania jej z rzeczywistością podczas szkoleń, warsztatów i treningów weryfikujących poznaną teorię w realnych sytuacjach. Absolwent tego kierunku będzie wyróżniał się przede wszystkim szeroką wiedzą praktyczną. Oznacza to, że będzie posiadał praktyczne umiejętności z zakresu coachingu, psychologii i filozofii, które pozwolą mu z łatwością poruszać się w życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym.

Jakie kompetencje zyskam studiując caoching filozoficzny?

Umiejętności zdobywane w toku studiów zasadniczo można podzielić na trzy główne podkategorie. Oto kluczowe kompetencje z zakresu:

1) coachingu:

 • umiejętność prowadzenia sesji coachingowych,
 • znajomość narzędzi pracy w coachingu,
 • umiejętność pracy zgodnie ze standardami Izby Coachingu i International Coach Federation,
 • rozróżnienie coachingu od terapii i innych form pomocy oraz umiejętność rozpoznania klienta od pacjenta.

2) psychologii:

 • odczytywanie i rozumienie emocji,
 • umiejętność pracy z emocjami,
 • rozpoznawanie psychologicznych mechanizmów emocjonalno-motywacyjnych,
 • rozumienie ludzkich zachowań i ich uwarunkowań,
 • znajomość prawidłowości komunikacji interpersonalnej.

3) filozofii:

 • znajomość praktycznych metod filozoficznych oraz różnych koncepcji filozoficznych wspierających pracę coacha,
 • umiejętność formułowania odpowiedzi na krytykę,
 • zdolność dobierania odpowiednich strategii argumentacyjnych,
 • znajomość głównych kierunków i stanowisk współczesnej filozofii,
 • poznanie zasad logicznego rozumowania.

Strona FAQ przygotowana została przez studentkę II roku Coachingu w ramach zacjęć z Retoryki

Katarzyna Ochowicz

Katarzyna Ochowicz

Studentka II Coachingu

Kasia opisz się, bo nie chcę wymyślać. MP